Brännskador

De flesta brännskador är ytliga och läks spontant men det går snabbare med polariserat ljusterapi. Djupa brännskador, kan kräva sjukhusvård, men polariserat ljus kan även här förkorta läkningstiden.

Läkningstiden är viktigt eftersom ju längre tid brännsåret tar att läka desto större är risken för:

• infektion
• överdriven ärrvävnad, vilket kan leda till förlust av funktion och dålig estetiskt utseende

Polariserat ljus kan hjälpa till att minimera risken för infektion och ärrbildning genom att öka läkningsprocessen.

 


Läs mer om instruktioner/rekommendationer för användning av 
POLARISOL® >>>