Om Oss

Dr Letterfors & Edumedix AB är ett företag som följer den medicinska utvecklingen genom att på kontinuerlig basis delta i internationella vetenskapliga kongresser, kurser, utbildningar och workshops. Detta för att få nya idéer, öka kvalitén och ge ökad trygghet åt våra patienter och kunder. I vår verksamhet vill vi uppnå både skönhet och inre välbefinnande.

POLARISOL
® är den senaste innovationen av polariserat ljus som grundades av en Ungersk bio-fysiker upptäckt, om det artificiella ljusets välgörande egenskaper och vidareutvecklades till en metod med LED (Light Emitting Diodes) teknik.

Vi har själv personlig erfarenhet av detta polariserade/artificiella ljus under många år både på våra kliniker och i privata livet. Härmed vill vi presentera en komplementär behandlingsmetod av det polariserade ljuset som innehåller alla egenskaper som är det mest positiva för den levande organismen.

Vi rekommenderar POLARISOL och dess välgörande effekt både inom medicin och Wellness.

 

Agnes Letterfors VD

Fil. mag. inom Biomedicin/neurofysiologi, universitets lärare med ämnena anatomi/fysiologi/Dermatologi.

Leg. sjuksköterska med specialisering inom
anestesiologi och intensivvård.

Utbildning och erfarenhet inom kosmetisk kirurgi sedan 1987.

Internationella Mastersutbildningar inom Anti-Ageing & Aesthetic Medicine. Canada, USA, Frankrike, Australien, Tyskland, Ungern.

Författare till 2 vetenskapliga artiklar inom Ämnesomsättning, (obesitas), 
tillsammans med Professor Laszlo Halmy, Budapest,Ungern.

Mångårig erfarenhet inom Balneologi/Hydroterapi, Wellness från Ungern och från andra länder.
Ivan Letterfors M.D.
Chefläkare


Leg. läkare, kirurg specialist, sedan 1977.

Byggde upp och utvecklade den kosmetiska operationsverksamheten vid Kosmetisk Kirurgi AB, sedan 1987 som är en av Sveriges största kliniker inom skönhetsoperationer.

Han är en av Sveriges mest uppskattade kirurger inom detta område genom åren.


Har mångårig erfarenhet inom Balneologi/Hydroterapi, Wellness från Ungern och från andra länder.