Psykiska sjukdomar som orsakas av brist på ljus

Flera studier har visat att antalet vinterdepression som orsakas av ljusbrist under de mörka månaderna ökar för varje år.

När naturligt solljus är begränsat i vintertid, kommer dygnsrytmen ur balans och tallkottkörteln utsöndrar en överdriven mängd melatonin i blodströmmen, vilket resulterar i kronisk trötthet, depression, dåligt humör, säsongsbunden depression.

Regelbunden användning av polariserat ljusterapi i dessa perioder har en positiv effekt på den mänskliga kroppen och välbefinnande, genom att minska symptomen

 Läs mer om instruktioner/rekommendationer för användning av 
POLARISOL® >>>